Recobriments de cilindres

Project Info

Project Description

Tenim la maquinaria necessària per recobrir i rectificar:

  • Cautxú
  • Esponja
  • Silicona
  • Poliuretà